Bestuurszaken

Verslag ALV 30 juni 2017

Kort verslag van de korte Algemene Ledenvergadering van
De Vereniging Loopgroep EemsmondRunners.
Gehouden op 30 juni 2017 in de kantine van SV De Heracliden.
 
Er waren 21 leden aanwezig. De lijst is in te zien bij de secretaris.
 
Karina opent de vergadering en heet allen welkom.
Het enige agendapunt is Kleding.
 
Via een powerpoint wordt de gang van zaken tot dusver uitgelegd.
(ppt toevoegen)
 
Na de pauze wordt er gestemd of een ieder akkoord kan gaan met de aanschaf zoals in de ppt wordt voorgesteld.

Uitnodiging ALV 2017

ALGEMENE JAARVERGADERING
10 FEBRUARI 2017
19.30u, Kantine Heracliden gebouw
 
Beste leden van de Eemsmond Runners,
 
jullie zijn van harte welkom op onze algemene ledenvergadering.
 
Anneke Krijger is aftredend en herkiesbaar als functie van penningmeester. Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van penningmeester, dit voor 5 februari kenbaar maken via secretaris@eemsmondrunners.nl.

Contributie 2016 en incassoformulieren

Bericht van uw penningmeester
 
 
Contributie 2016 en Incassoformulieren
 
Wil een ieder die dat nog niet heeft gedaan zijn of haar incassoformulier bij mij inleveren?
Mocht je dit formuliertje kwijt zijn, kun je bij mij een nieuwe krijgen.
 
Volgens mijn administratie hebben nog steeds niet alle leden betaald voor 2016.
Graag z.s.m. € 47,50 overmaken op NL14 RABO 0111 4898 57 t.n.v. Loopgroep Eemsmond Runners.
 
 
Anneke Krijger
Smitsweg 6
9982 HT Uithuizermeeden

Agenda jaarvergadering 19 februari 2016

 
Hierbij nodigen wij alle Eemsmond Runners uit om 19 februari naar onze jaarvergadering te komen!
Plaats: Kantine Heracliden, Rensumapark, Uithuizermeeden
Tijdstip: aanvang 19.30uur

 1. Opening
 2. Berichten van verhindering
 3. Jaarverslag van René
 4. Jaarrekening 2015/ Begroting 2016
 5. Verslag  kascommissie + benoemen
 6. Decharge
 7. Vaststellen Contributie 2016
 8. Sponsorcommissie,
 9. Huishoudelijk reglement
 10. Rondvraag
 11. Sluiting officiële gedeelte
   

Pauze - tekenen machtigingsformulier

 1. Activiteitenplan 2016 uitgelegd door trainers
 2. Voeding uitgelegd door Richard

 

De Eemsmondloop 2017 werd mede mogelijk gemaakt door:

Landjuweel aardappelen Scherer Gevoel voor wonen Taxi UVO touringcar
Autobedrijf Sietsema Koop Straal- en Coatingbedrijf Buikema Schildersbedrijf
Veldman Bouwbedrijf Jasper Scholtens Timmerwerken Autobedrijf Den Hartogh
H. Pilon Assurantiekantoor Zijlstra Sport Kantoor Vreugdenhil
Coop Verstraete supermarkt Architect Nienhuis Sikkema Bouw
Cafetaria Coralie Boogtools Eemshaven Tandartsenpraktijk Uithuizen
Lentemaheerd Autobedrijf Harry Kremer Nico Transport
Accountantskantoor Spijk B.V. Aannemersbedrijf Sietsema Makelaardij-hypotheken&assurantie Poort & Woltjer
De Splinter Tuinhoutcentrum en blokhutspecialist Goudgewas Visrestaurant- Kegelbanen tGemeentehuis Usquert
Lourens Landbouwmechanisatie Gemeente Eemsmond 100% fit Accuservice Lijnema
Prevent IVG   Woortman Elektrotechniek