ALGEMENE JAARVERGADERING 2018

ALGEMENE JAARVERGADERING
 
22 maart 2018
19.30u,
 
Locatie: Lunchroom Coralie, Hoofdstraat 101, Uithuizermeeden.
 
Beste leden van de Eemsmond Runners,
 
jullie zijn van harte welkom op onze algemene ledenvergadering.

Karina Uil is ondertussen afgetreden en Ab Slagter is bereid de functie van voorzitter over te nemen.


Emmy Klein en Richard van der Werff zijn volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid.
Margje Bouwman stelt zich verkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Margje en Ab tijdens de ALV te benoemen als bestuurslid. Nog niet alle vacatures zijn dus opgevuld.

Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van bestuurslid, en dit voor 17 maart kenbaar maken via

Notulen van de vorige ledenvergadering zijn (binnenkort) te lezen onder het kopje bestuurszaken.

De Eemsmondloop 2017 werd mede mogelijk gemaakt door:

Landjuweel aardappelen Scherer Gevoel voor wonen Taxi UVO touringcar
Autobedrijf Sietsema Koop Straal- en Coatingbedrijf Buikema Schildersbedrijf
Veldman Bouwbedrijf Jasper Scholtens Timmerwerken Autobedrijf Den Hartogh
H. Pilon Assurantiekantoor Zijlstra Sport Kantoor Vreugdenhil
Coop Verstraete supermarkt Architect Nienhuis Sikkema Bouw
Cafetaria Coralie Boogtools Eemshaven Tandartsenpraktijk Uithuizen
Lentemaheerd Autobedrijf Harry Kremer Nico Transport
Accountantskantoor Spijk B.V. Aannemersbedrijf Sietsema Makelaardij-hypotheken&assurantie Poort & Woltjer
De Splinter Tuinhoutcentrum en blokhutspecialist Goudgewas Visrestaurant- Kegelbanen tGemeentehuis Usquert
Lourens Landbouwmechanisatie Gemeente Eemsmond 100% fit Accuservice Lijnema
Prevent IVG   Woortman Elektrotechniek