Info van Jan Hendrik

Training groep Jan Hendrik  ( dec. 2021)
Week 49:
Maandag: 

 • 10 min. inlopen + oefeningen
 • 10 min. tempo D2 / D3
 • 5 min. tempo D1
 • 10 min. tempo D2 / D3
 • 10 min. uitlopen.

Donderdag:

 • 10 min. inlopen + oefeningen
 • 800 m. –  600 m. -  400 m. – 200 m. – 200 m. – 400 m. – 600 m. – 800 m.
 • Pauzes steeds 200 meter.

 
Weekeinde 11 / 12 dec3ember:

 • Duurloop ¾ / 1 uur

 
Week 50:
Maandag:
Wisselduurloop:

 • 10 min. inlopen + oefeningen
 • 15 min. tempo D2 / D3
 • 10 min. tempo D1
 • 15 min. tempo D2 / D3
 • 10 min. uitlopen

Donderdag:

 • 200 m. – 400 m. – 600 m. – 800 m. – 1000m. – 800 m. – 600 m. – 400 m. – 200 m.
 • Pauzes steeds 200 meter.

Zaterdag 11 december is er geen gezamenlijke training.
Zaterdag 18 december is er een gezamenlijke training. We starten om 10.00 uur in Spijk, Nesweg 25.
We gaan naar de dijk bij Hoogwatum er wordt ca. 10 km. gelopen met een aantal keren de dijk op en neer.
 
 
Inlopen + oefeningen                   =  rustig tempo + losmaakoefeningen
D1                                                      =  duurlooptempo
D2/D3                                               =  duurlooptempo + tandje erbij.
 
 
Groet, Jan Hendrik

Weekendtraining 4 december

Training in het weekeinde zaterdag 4 december om 10.00 uur ben ik bij de sporthal in Uithuizermeeden.
Iedereen is welkom.
Diegenen die zich aangemeld hebben, wie zich niet aangemeld heeft en toch wil meetrainen is ook van harte welkom.
Trainingsduur is ca. 1 1/2 uur.
 
Tot zaterdag.
Groet, Jan Hendrik

Buitengewone ALV

Vrijdag 12 november 2021
20.00 uur
Locatie Rehoboth, Burchtstraat 4 Uithuizermeeden
 
 

 1. Opening & vaststellen agenda

 

 1. Notulen

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2019 / 2020

 

 1. Vaststellen contributie 2022

 

 1.  begroting 2022

 

 1. a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie
   

 1. Fondsenwerving

 

 1.  Clubkleding

 

 1. Trainingen

     

 1. Bestuursverkiezing

                       Aftredend en niet herkiesbaar Margje Bouwman (lid)
Het bestuur heeft Andries Broekhuizen gevraagd zich te kandideren als bestuurslid. Andries heeft hier positief op gereageerd en is daarmee verkiesbaar.
Daarnaast heeft Marinda Pieters zich gemeld om het bestuur te komen versterken. Gezien haar omstandigheden stelt het bestuur in overleg met Marinda voor om haar als extra bestuurslid te kiezen.
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
       

 1.  Rondvraag

           

 1. Sluiting

 
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten en daarbij een hapje en een drankje te nuttigen.
 
 

Trainingsschema groep JH

Trainingsschema beginners/herstarters voor
Week 42 t/m week 47
 
 
 
Week 42:                    Maandag:                   11 – 2 – 11 - 2 minuten
Donderdag:                15 – 5 – 15 – 5  minuten
Week 43:                    Maandag:                   4 x 10  minuten
Donderdag:                10 – 5 – 5 – 15  minuten
Week 44:                    Maandag:                   3 x 10  minuten
Donderdag:                2 x 15  minuten
Week  45:                   Maandag:                   4 x 8  minuten
Donderdag:                3 x 10  minuten
Week 46:                    Maandag:                   2 x 16 minuten
                                   Donderdag:                12 – 5 – 12 – 5 minuten
Week 47:                    Maandag:                   10 – 12 – 12 – 12 minuten
                                   Donderdag:                11 – 11 – 15 minuten
 
Pauze:                         2 minuten
 
Weekeinde (het liefst op zaterdag i.v.m. rust) rustige duurloop
van ½ tot max. ¾ uur.
 
Groet, Jan Hendrik

Trainingen

De vakantie zit er voor de meesten weer op. Het nieuwe loopseizoen staat voor de deur. De eerste echte wedstrijdjes zijn alweer gelopen. We hopen voor onze sport van harte dat we langzaamaan weer naar normaal kunnen gaan en dat ook grotere hardloopevenementen op een normale manier door kunnen gaan.
Bij de trainingen gaat vanaf volgende week het één en ander veranderen. De groepen die we tijdens de Covid ellende hebben gevormd houden we.

 • Jan Hendrik houdt zijn groep 1 met starters, herstarters en anderen die niet te lange afstanden willen of kunnen lopen. Deze blijven net als nu twee keer in de week trainen op maandag en donderdag o.l.v. Jan Hendrik
 • Marianne blijft één keer per week haar groep 2 trainen.
 • René gaat groep 3 één keer per week training geven.
 • De andere dag, dat lijkt voorlopig de dinsdag te worden, geeft Jaap Smith de training aan de gecombineerde groep 2 & 3.

Een nieuwe naam! Jaap woont in Baflo, heeft vorig jaar zijn trainersdiploma gehaald en is reuze-enthousiast om training te gaan geven bij de Eemsmondrunners. Natuurlijk gaan we wederzijds een aantal weken bekijken of het bevalt, maar als bestuur hebben we het volste vertrouwen dat dit helemaal goed komt.
De trainingsschema’s voor de groepen 2 & 3 worden gemaakt door Marianne en Jaap. Hierin wordt rekening gehouden met de uitgangspunten die bij het samenstellen van de groepen zijn aangegeven.
 

Trainingen deze zomer

In de vakantieperiode gaat een aantal van onze trainers op vakantie. Hierdoor gaan we van week 28 t/m week 32 (12 juli t/m 12 augustus) per groep één keer per week een training geven. De trainer die voor de groep staat kan dus anders zijn dan gebruikelijk. In het lijstje hieronder de trainingsdata met de trainer die (waarschijnlijk) deze dag de groep begeleid.
De groep van Jan Hendrik traint in de genoemde 5 vakantieweken op de maandag. Jan Hendrik heeft voorlopig geen vakantieplannen dus hij traint zijn eigen groep.

Pagina's