Contributie

We zijn in staat om de contributie op slechts 75 euro per jaar te houden.
Opzeggen alleen schriftelijk of per email naar de penningmeester, minimaal 1 maand voor einde van het jaar.