We gaan weer los

Vanaf vanavond vinden de trainingen weer plaats op de normale tijden. 

Schema JH periode 1-2022

1                     ma.                 coopertest                           coopertest                                       reactiviteit
                        do.                 3 x 15 min.                           5 x 10 min.                                       reactiviteit
                        za.                  duurloop ¾ uur      `          duurloop 1 uur
 
 
2                     ma.                 4 x 1000 m.                         6 x 1000 m.                                      kracht
                        do.                 5 x 8 min.                             4 x 15 min.                                       kracht
                        za.                  duurloop 50 min.               duurloop 1 uur
 
3                     ma.                 3 x 1000 m.                         4 x 1000 m.                                      kracht
                        do.                  4 x 8 min.                             3 x 15 min.                                       kracht
                        za.                  duurloop ½ uur                  duurloop ¾ uur
 
4                     ma.                 4 x 1500 m.                         6 x 1000 m.                                      stabiliteit
                        do.                 6 x 8 min.                             5 x 10 min.                                       stabiliteit
                        za.                  heuveltraining                     heuveltraining
 
 
 
Toelichting:
                                                           Wandel      Dribbel       Wandel
 
Pauze                   200 m.                 50 m.         100 m.       50 m.
Pauze                   400 m.                 80 m.         240 m.       80 m.
Pauze                   1000 m.               150 m.       500 m.       150 m.
Pauze                   1500 m.               200 m.       600 m.       200 m.
Pauze                   2000 m.               200 m.       600 m.       200 m.
Pauze                   pyramideloop steeds de helft van de gelopen afstand
Pauze                   minutenloopje 2 min
 
 
 
Tempo D1:          je kan tijdens de hele training in hele zinnen praten.
Tempo D2:          het praten in hele zinnen wordt lastiger, je praat in       
                              korte zinnen
Tempo D3:          je kan alleen maar in woorden praten
 
Kern I :                 is voor de niet wedstrijdlopers
Kern II:                 is voor de wedstrijdlopers
 
Groet,
Jan Hendrik
 

Weekendtraining 4 december

Training in het weekeinde zaterdag 4 december om 10.00 uur ben ik bij de sporthal in Uithuizermeeden.
Iedereen is welkom.
Diegenen die zich aangemeld hebben, wie zich niet aangemeld heeft en toch wil meetrainen is ook van harte welkom.
Trainingsduur is ca. 1 1/2 uur.
 
Tot zaterdag.
Groet, Jan Hendrik

Buitengewone ALV

Vrijdag 12 november 2021
20.00 uur
Locatie Rehoboth, Burchtstraat 4 Uithuizermeeden
 
 

 1. Opening & vaststellen agenda

 

 1. Notulen

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2019 / 2020

 

 1. Vaststellen contributie 2022

 

 1.  begroting 2022

 

 1. a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie
   

 1. Fondsenwerving

 

 1.  Clubkleding

 

 1. Trainingen

     

 1. Bestuursverkiezing

                       Aftredend en niet herkiesbaar Margje Bouwman (lid)
Het bestuur heeft Andries Broekhuizen gevraagd zich te kandideren als bestuurslid. Andries heeft hier positief op gereageerd en is daarmee verkiesbaar.
Daarnaast heeft Marinda Pieters zich gemeld om het bestuur te komen versterken. Gezien haar omstandigheden stelt het bestuur in overleg met Marinda voor om haar als extra bestuurslid te kiezen.
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
       

 1.  Rondvraag

           

 1. Sluiting

 
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten en daarbij een hapje en een drankje te nuttigen.
 
 

Trainingsschema groep JH

Trainingsschema beginners/herstarters voor
Week 42 t/m week 47
 
 
 
Week 42:                    Maandag:                   11 – 2 – 11 - 2 minuten
Donderdag:                15 – 5 – 15 – 5  minuten
Week 43:                    Maandag:                   4 x 10  minuten
Donderdag:                10 – 5 – 5 – 15  minuten
Week 44:                    Maandag:                   3 x 10  minuten
Donderdag:                2 x 15  minuten
Week  45:                   Maandag:                   4 x 8  minuten
Donderdag:                3 x 10  minuten
Week 46:                    Maandag:                   2 x 16 minuten
                                   Donderdag:                12 – 5 – 12 – 5 minuten
Week 47:                    Maandag:                   10 – 12 – 12 – 12 minuten
                                   Donderdag:                11 – 11 – 15 minuten
 
Pauze:                         2 minuten
 
Weekeinde (het liefst op zaterdag i.v.m. rust) rustige duurloop
van ½ tot max. ¾ uur.
 
Groet, Jan Hendrik

Trainingen

De vakantie zit er voor de meesten weer op. Het nieuwe loopseizoen staat voor de deur. De eerste echte wedstrijdjes zijn alweer gelopen. We hopen voor onze sport van harte dat we langzaamaan weer naar normaal kunnen gaan en dat ook grotere hardloopevenementen op een normale manier door kunnen gaan.
Bij de trainingen gaat vanaf volgende week het één en ander veranderen. De groepen die we tijdens de Covid ellende hebben gevormd houden we.

 • Jan Hendrik houdt zijn groep 1 met starters, herstarters en anderen die niet te lange afstanden willen of kunnen lopen. Deze blijven net als nu twee keer in de week trainen op maandag en donderdag o.l.v. Jan Hendrik
 • Marianne blijft één keer per week haar groep 2 trainen.
 • René gaat groep 3 één keer per week training geven.
 • De andere dag, dat lijkt voorlopig de dinsdag te worden, geeft Jaap Smith de training aan de gecombineerde groep 2 & 3.

Een nieuwe naam! Jaap woont in Baflo, heeft vorig jaar zijn trainersdiploma gehaald en is reuze-enthousiast om training te gaan geven bij de Eemsmondrunners. Natuurlijk gaan we wederzijds een aantal weken bekijken of het bevalt, maar als bestuur hebben we het volste vertrouwen dat dit helemaal goed komt.
De trainingsschema’s voor de groepen 2 & 3 worden gemaakt door Marianne en Jaap. Hierin wordt rekening gehouden met de uitgangspunten die bij het samenstellen van de groepen zijn aangegeven.
 

Trainingen deze zomer

In de vakantieperiode gaat een aantal van onze trainers op vakantie. Hierdoor gaan we van week 28 t/m week 32 (12 juli t/m 12 augustus) per groep één keer per week een training geven. De trainer die voor de groep staat kan dus anders zijn dan gebruikelijk. In het lijstje hieronder de trainingsdata met de trainer die (waarschijnlijk) deze dag de groep begeleid.
De groep van Jan Hendrik traint in de genoemde 5 vakantieweken op de maandag. Jan Hendrik heeft voorlopig geen vakantieplannen dus hij traint zijn eigen groep.

Pagina's