Notulen ALV 2016

Algemene Ledenvergadering Eemsmond Runners 19 februari 2016
 

 1. Opening: Karina Uil opent de eerste ledenvergadering. Stuurgroep zijn 1 jaar bezig geweest om de statuten op maat te maken voor de Eemsmond Runners. Eind vorig jaar zijn deze getekend.

De plichten die hier uit voort komen zijn oa het houden van een jaarvergadering. Agenda punten worden besproken. Agenda van aftreden volgt op de site.

 1. Berichten van verhindering: Esther Eerelman, Marita Klein

Overhandiging van de voorzittershamer.

 1. Jaarverslag voorgelezen door René la Crois.

Johan Werkman gaf als aanvulling dat niet het hele bestuur van de eemsmondloop er mee stopt. Er worden wel een aantal nieuwe bestuursleden voor de eemsmondloop gezocht.

 1. Verslag kascommissie 2015. Notaris had een aangepaste prijs, als tegenprestatie staat het logo vd notaris op de site voor een bepaalde tijd. Bevrijdingsvuur estafette heeft €129,07 gekost. Opleidingskosten trainer en notariskosten waren 1-malig.

Begroting 2016. Contributie gaat met €2,50 omhoog ivm kosten bankrekening. Leden die niet terug komen/ stoppen, moeten nu officieel opzeggen, 2016 wordt gebruikt als overgangsjaar. Opzegtermijn staat vermeld in de statuten (inzichtelijk op de site).
Trijn Tromp geeft aan dat een vereniging bij het sns-fonds subsidie kan krijgen.
Bertus Visscher geeft aan dat de rabobank een lief en leed pot heeft voor verenigingen.
Kars Schuiling geeft aan dat NICO transport iets kan betekenen in sponsoring van hardloopkleding voor de vereniging.
Richard vd Werff geeft aan dat subsidie voor het binnenhalen van het bevrijdingsvuur elk jaar moeilijker wordt bij de gemeente. Dit jaar wordt het binnenhalen vh bevrijdingsvuur overgeslagen. Omdat er veel tijd in de organisatie gaat zitten, ook het krijgen van lopers is lastig. Graag wil Richard het kostenneutraal houden, zodat de loop voor iedereen haalbaar zou zijn.

 1. Verslag kascommissie door Anneke Krijger, Jenny vd Veen en Ab Slagter.  Benoeming kascommissie  volgend jaar Jenny vd Veen en Mart Bakker, reserve Erik ten Boer.
 2. Er wordt decharge verlengt  aan de penningmeester.  
 3. Contributie voor 2016 wordt met ieders goedkeuren vastgesteld op €47,50 voor 2016.
 4. Sponsorcommissie: wie wil in deze commissie? Ideeën zijn welkom.
 5. Huishoudelijk reglement staat op de site. Hierop mogen de leden wijzigingen/opmerkingen maken aan het bestuur.

Bert Holsteijn vraagt zich af hoe je deze kenbaar kunt maken. Er is afgesproken deze via de mail aan het bestuur te doen voor 1 november 2016. Bert geeft aan dat het HR tegen je gebruikt kan worden en daarom het HR uitgekristalliseerd moet worden.

 1. Rondvraag:

Johan Werkman: wat is de toegevoegde waarde van het vermelden vd statuten en HR op de site? Ons clubblad is de site en deze moeten inzichtelijk zijn.
Jelle Slager: zijn er afspraken met de kledingdrukker? Bestellingen van shirts kan via graffex gebeuren. In de winkel van graffex kan er kleding gepast en besteld worden,via de site van graffex ook . Jelle geeft aan dat graffex als sponsor gevraagd zou kunnen worden.
Siegrid Bisschop: Wanneer is het examen van Bert Holsteijn? Dit is op 26 maart 2016 10.15u aanwezig in het Stadspark.

 1. Afsluiting officiële gedeelte door Karina.
 2. Activiteitenplan 2016 gemaakt door Bert en René uitgelegd door René.

Als je van plan bent om een marathon te gaan lopen moet je ruim van tevoren beginnen in je voorbereiding. Dit graag onder supervisie van de trainers.
Dit jaar hopelijk meer Run4fun activiteiten, maar deze moeten dan wel georganiseerd worden door de leden zelf.
Richard: eind april bootcamp in Muntendam, €5,00 p.p.
Ellen la Crois en Diana Schuling willen weer de organisatie naar de Run van Winschoten regelen.
21 april start de groep starters en beginners (tot 8 km). Aan de leden wordt gevraagd mee te zoeken naar nieuwe lopers. Vorig jaar is er een grote groep uitvallers van de starters geweest.
Bert gaat de starters dit jaar begeleiden.
Donderdags vertrek om 19.00u als voltallige groep, daarna verder met kopmannen.
Dinsdags het korte snelle werk. 19.00u beginnen, dus om 18.55u aanwezig. Er wordt meer op techniek geoefend om snellere loopprestaties te behalen.
Dond Bert en Rene samen.
Dinsd Bert 2x p/ mnd. Rene 1x p/mnd. 1 wk nog niet ingevuld.
G- running: Richard en Rene willen hier mee starten.

 1. Voeding uitgelegd door Richard. Het lopen van een marathon heeft voorbereiding nodig wbt voeding. Richard heeft goede ervaring met sportvoeding. Uitleg over oa koolhydraten stapeling, sportgel’s en vochtinname.