Voor alle duidelijkheid

Er is enige onduidelijkheid in de verenigingsapp geuit met betrekking tot de handhaving op Coronaregels. Dit naar aanleiding van een veronderstelde boete die in den lande aan sportverenigingen zou zijn opgelegd, omdat zij de Coronaregels zouden hebben overtreden. Voor de duidelijkheid hieronder kort de regels en verantwoordelijkheden.

  • We houden 2 meter afstand
  • Bij klachten die zouden kunnen duiden op een Covid 19 besmetting blijf je thuis
  • In art. 5 & 6 van de statuten staat duidelijk omschreven dat leden zich hieraan moeten houden en de eventuele gevolgen als je dit niet doet
  • Trainers hebben ruime mogelijkheden (ondersteund door het bestuur) om in te grijpen als de regels niet worden nageleefd
  • De trainingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Eemsmondrunners

De praktijk heeft de afgelopen weken bewezen dat we ons als Eemsmondrunners heel goed aan de gestelde regels houden, complimenten daarvoor aan iedereen! De kans dat onze training zo uit de hand loopt dat er boetes uitgedeeld gaan worden is dan ook vrijwel nihil. Maar voor alle duidelijkheid: als dit wel gebeurt:

  • De trainers vallen onder verantwoordelijkheid van de vereniging, dus zal deze boete op het conto van de vereniging komen
  • Individuele leden die de regels overtreden en daardoor een boete oplopen betalen die gewoon zelf; eigen verantwoordelijkheid
  • Als de vereniging de hoge Coronaboete opgelegd krijgt, zijn we failliet

We zullen ons nog een onbekende tijd aan de gestelde regels moeten houden. Wij hebben ze niet bedacht en overal valt over te discussiëren, maar we hebben ons er wel aan te houden. Als je dat voor jezelf niet nodig vindt, dan doe je dat voor je medelopers en je vereniging.
Bedankt en ga zo door!
Het bestuur.