Trainingen deze zomervakantie

In de komende zomervakantie kunnen we door ziekte en vakantie van onze trainers slechts één keer in de week een officiële training aanbieden met begeleiding van een (assistent)trainer. Iedereen is hier welkom, dus geen gesplitste groep meer. We hebben besloten deze op de donderdag te houden, omdat de beschikbaarheid van trainers dan het grootst is. Marianne zorgt voor het trainingsplan. We verzamelen weer als vanouds om 19.00 uur bij de sporthal. Dit zomerrooster start volgende week, dus op donderdag 9 juli.

5 km Ratrace
Jesper Bergsma 5 20:24
Ab Slagter 5 20:24
Marinda Pieters-Gankema 5 25:15
Erik Bakker 5 26:25
Cor Slob 5 27:26
Ellen Lacrois 5 27:59
Andries Broekhuizen 5 28:01
Marianne Waterman 5 30:40
Janny Klei 5 44:24

Voor alle duidelijkheid

Er is enige onduidelijkheid in de verenigingsapp geuit met betrekking tot de handhaving op Coronaregels. Dit naar aanleiding van een veronderstelde boete die in den lande aan sportverenigingen zou zijn opgelegd, omdat zij de Coronaregels zouden hebben overtreden. Voor de duidelijkheid hieronder kort de regels en verantwoordelijkheden.

  • We houden 2 meter afstand
  • Bij klachten die zouden kunnen duiden op een Covid 19 besmetting blijf je thuis
  • In art. 5 & 6 van de statuten staat duidelijk omschreven dat leden zich hieraan moeten houden en de eventuele gevolgen als je dit niet doet
  • Trainers hebben ruime mogelijkheden (ondersteund door het bestuur) om in te grijpen als de regels niet worden nageleefd
  • De trainingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Eemsmondrunners

De praktijk heeft de afgelopen weken bewezen dat we ons als Eemsmondrunners heel goed aan de gestelde regels houden, complimenten daarvoor aan iedereen! De kans dat onze training zo uit de hand loopt dat er boetes uitgedeeld gaan worden is dan ook vrijwel nihil. Maar voor alle duidelijkheid: als dit wel gebeurt:

  • De trainers vallen onder verantwoordelijkheid van de vereniging, dus zal deze boete op het conto van de vereniging komen
  • Individuele leden die de regels overtreden en daardoor een boete oplopen betalen die gewoon zelf; eigen verantwoordelijkheid
  • Als de vereniging de hoge Coronaboete opgelegd krijgt, zijn we failliet

We zullen ons nog een onbekende tijd aan de gestelde regels moeten houden. Wij hebben ze niet bedacht en overal valt over te discussiëren, maar we hebben ons er wel aan te houden. Als je dat voor jezelf niet nodig vindt, dan doe je dat voor je medelopers en je vereniging.
Bedankt en ga zo door!
Het bestuur.

Trainen in Coronatijd

De trainingsgroepen zijn als volgt ingedeeld
Dinsdag: Richard (t), Erik (t), Anita van B., Marinda, Sjors, Roelof, Jesper, Tiny, Gerben, Adem, Trijn, Ab, Jelle, Dianne
donderdag: Marianne (t), Aletta, Robert, Anita W., Cor, Jenny, Jessica, Andries, Maria, Margje, Renee, Ellen, René v.d. W, Bertus, Marita

We gaan weer los!!

Vorige week is door de regering aangekondigd dat buitensporten, niet zijnde contactsport, vanaf maandag 11 mei onder strikte voorwaarden doorgang kunnen vinden. Het bestuur heeft in overleg met de trainers besloten dat we vanaf maandag 18 mei in aangepaste vorm weer trainen op de dinsdag- en donderdagavond.
Die aangepaste vorm betekent in eerste instantie dat we leden de mogelijkheid bieden om één keer per week te komen trainen om te voorkomen dat de groep te groot wordt; dus de dinsdag- of de donderdagavond. Groepen van 15 man/vrouw is naar verwachting maximaal. De keuze laten we in eerste instantie aan de leden zelf, er wordt van je verwacht dat je deze week (dus voor 18 mei) je keuze voor één van beide dagen aan de voorzitter (zie onder) kenbaar maakt. Als je geen voorkeur hebt, of niet wil komen trainen, meldt dit dan ook. We hopen dan twee groepen van gelijke grootte te kunnen vormen. Als de verhouding erg scheef is gaan we in overleg met leden proberen te schuiven. Als de groepen te groot worden zullen we bekijken of nadere maatregelen nodig zijn.
De trainingen worden in eerste instantie gegeven door Marianne, Erik en Richard. We verzamelen om 19.15 uur op het grasveld op de hoek Kwekersweg/Kastanjelaan. Iedereen heeft dan zelfstandig een kwartiertje warm gelopen, vanaf huis of vanaf de plek waar je de auto / fiets geparkeerd hebt. Daarna volgt loopscholing op het veldje en vervolgens de training, die zal bestaan uit wisselende intervaltrainingen. Duurlopen met de groep is met 2 meter afstand niet realiseerbaar, dus de duurlopen zul je op een ander moment moeten plannen. Uitlopen doe je weer voor jezelf naar je huis of vervoermiddel.
Voorwaarden

  • Heb je klachten die zouden kunnen duiden op een Covid 19 besmetting: thuisblijven!
  • In plaats van anderhalve meter houden we voor de zekerheid 2 meter afstand

Iedereen houdt zich aan deze twee hoofdregels, ook als je anders wel samenloopt, samenwoont of getrouwd bent. Dat is niet alleen van belang voor de eigen veiligheid, maar ook voor het beeld naar buiten toe. Als je het niet ziet zitten om je aan deze regels te houden, kom dan niet!
Het zal een lerend proces zijn, waarin we elkaar wellicht wel eens zullen moeten corrigeren. Doe dit altijd met respect. Als de regels herhaaldelijk worden overtreden zal ingegrepen moeten worden door één van de trainers of het bestuur, variërend van een lid wegsturen van de training tot het afgelasten van de training(en).
Zo gaan we het proberen, in eerste instantie tot 1 juli. Daarna is de wereld hopelijk weer een beetje in de goede richting veranderd. Als blijkt dat aanpassing noodzakelijk is, zullen we dat natuurlijk tussentijds oppakken.
Goede ideeën blijven als altijd welkom!
Opgave voorkeur voor dinsdag of donderdag:     abslagter@msn.com
06-14993071

Rat Race

Het weekend van 9 en 10 mei vervolgen we onze Rat Race!! 1000 meter  Uitslag, bij voorkeur met bewijsmateriaal sturen naar abslagter@msn.com
Succes!!

Loopadvies / trainen in coronatijd

Nu gezamenlijk trainen nog (ver) voor ons ligt hierbij een paar adviezen hoe verstandig te trainen en een paar loopjes om, op afstand, toch samen te lopen.
 
Trainen: Het is in deze tijd waarin het coronavirus rondwaart niet verstandig om flink te gaan trainen. Dus geen intervallen, geen intensieve tempoduurlopen, geen hiit.                                                                                          Dit heeft alles te maken met het feit dat (zeer) intensieve trainingen de weerstand in meer of mindere mate verlagen. En weerstand heb je juist nu volop nodig!

Toch samen een wedstrijd en circuit.

Het begint me nu wel allemaal te jeuken. Dat thuis zitten, nul komma nul real life contact, achterlijke werktijden en toch een beetje angstig. Vooralsnog geen wedstrijden in de planning en Rotterdam gaat niet door volgend weekend. De wedstrijden in de buurt zijn ook onzeker. Gaat de Eemsmondloop wel door? Ik weet t niet.

Training de komende tijd

Tot nader bericht gaan de trainingen op dinsdag en donderdag niet door. Helaas. Jullie snappen wel waarom. Het is niet anders. Ik wou dat het anders was.

Geen ALV door Corona

Beste sportvrienden,

 

Vanavond is er een advies binnengekomen van het NOC-NSF over activiteiten van sportverenigingen. 

Het advies luidt dat alle activiteiten van sportverenigingen, wedstrijden, trainingen tot en met 31 maart worden afgelast (inclusief vergaderingen, bijeenkomsten, overleggen) in verband met het Coronavirus..

Als bestuur hebben we heel kort even overleg gehad en hebben we besloten om de vergadering van morgenavond te verplaatsen naar een later te bepalen datum.

Het is een bijzondere situatie en wij hebben gemeend niet tegen het advies in te moeten gaan.

Better safe than sorry..

Vermoedelijk is dit minder verdrietig dan het aflasten van Rotterdam, Schiermonnikoog e.d.

 

Met sportgroet

 Namens het bestuur

Anneke 

Pagina's