Uitnodiging ALV 2017

ALGEMENE JAARVERGADERING
10 FEBRUARI 2017
19.30u, Kantine Heracliden gebouw
 
Beste leden van de Eemsmond Runners,
 
jullie zijn van harte welkom op onze algemene ledenvergadering.
 
Anneke Krijger is aftredend en herkiesbaar als functie van penningmeester. Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van penningmeester, dit voor 5 februari kenbaar maken via secretaris@eemsmondrunners.nl.
Notulen van de vorige ledenvergadering zijn te lezen onder het kopje bestuurszaken.
Agenda volgt later via de site.

afbeelding van Rene