Bestuurszaken

Huishoudelijk reglement

 
Huishoudelijk Reglement Loopgroep Eemsmond Runners                                                 Versie 0.3


 

  1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

 

  1. Het Dagelijks Bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en kan beslissingen nemen in zaken die geen uitstel gedogen.

 

Anneke Moerenhout

Op 2 september j.l. ontvingen wij een mail van incassobureau NL Legal betreffende het gebruik van foto’s van fotograaf Anneke Moerenhout in 2015. Het bestuur heeft gereageerd met een negatief besluit. Wij vinden de eis onterecht en daarnaast het geëiste bedrag exorbitant hoog.

 

ALV 1 maart 2019

Hallo Eemsmondrunners,

Vrijdagavond 1 maart hebben we onze jaarvergadering in de kantine van de Heracliden. We beginnen om 20.00 uur. De agenda vind je hieronder. Na het officiële deel krijgen we een presentatie over nut en noodzaak van krachttraining voor hardlopers door Evelyn Polhuijs.

Komt allen!!

Bestuur Eemsmondrunners

Kleding bericht

Wil je nog kleding bestellen volgens de gunstige voorwaardes? Dat kan nog tot 15 februari 2019. Daarna gaat de bestelling de deur uit en kan ik niet meer extra bestellen. Voor de voorwaardes: kijk even op de site. Inloggen en onder het kopje bestuur staat de aanbieding.

Nieuwe trainer

Voor de rest van dit jaar hebben we een nieuwe trainer. Marianne Waterman neemt in principe op donderdag één groep onder haar hoede. In overleg met René neemt ze af en toe ook een dinsdagtraining over. Aan het eind van het jaar gaan we bekijken of het wederzijds goed bevalt en of het wenselijk en haalbaar is Marianne voor een langere periode in te huren.

Verslag ALV 30 juni 2017

Kort verslag van de korte Algemene Ledenvergadering van
De Vereniging Loopgroep EemsmondRunners.
Gehouden op 30 juni 2017 in de kantine van SV De Heracliden.
 
Er waren 21 leden aanwezig. De lijst is in te zien bij de secretaris.
 
Karina opent de vergadering en heet allen welkom.
Het enige agendapunt is Kleding.
 
Via een powerpoint wordt de gang van zaken tot dusver uitgelegd.
(ppt toevoegen)
 
Na de pauze wordt er gestemd of een ieder akkoord kan gaan met de aanschaf zoals in de ppt wordt voorgesteld.

Uitnodiging ALV 2017

ALGEMENE JAARVERGADERING
10 FEBRUARI 2017
19.30u, Kantine Heracliden gebouw
 
Beste leden van de Eemsmond Runners,
 
jullie zijn van harte welkom op onze algemene ledenvergadering.
 
Anneke Krijger is aftredend en herkiesbaar als functie van penningmeester. Andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van penningmeester, dit voor 5 februari kenbaar maken via secretaris@eemsmondrunners.nl.

Contributie en incassoformulieren

Bericht van uw penningmeester
 
 
Hieronder staan de incasso formulieren. We werken alleen met incasso, zelf overmaken willen we liever niet.
Print onderstaand formulier af en lever het in bij de penningmeester of trainer.
 
De contributie is 75 euro per jaar of een gedeelte daarvan naar rato.

De contributie voor beginners is 35 euro inclusief deelname aan de eemsmondloop
 
Anneke Krijger
Smitsweg 6
9982 HT Uithuizermeeden