Nieuws vanuit het bestuur

Rat race:
Komend weekend wordt het volgens de verwachting weer bloedheet. We hebben daarom besloten de 4 mijl loop wederom uit te stellen. We hopen dat het in het laatste weekend van augustus voldoende is afgekoeld. De voorlopige planning is om op zaterdag 29 augustus om 14.00 uur te starten met starten, natuurlijk nog steeds onder voorbehoud…
 
Trainingen:
Half augustus zijn al onze (assistent) trainers terug van hun welverdiende vakantie. We gaan daarna als bestuur zo spoedig mogelijk met de (assistent) trainers in overleg om te bekijken wat de mogelijkheden voor de nabije toekomst zijn. Voorlopig is ons trainersarsenaal nog niet op volle sterkte, maar we gaan bekijken of we in september weer twee keer in de week georganiseerd moe kunnen worden.
 
Corona:
Zij is er nog en waar ze kans ziet steekt ze de kop weer op. De eerder gestelde regels blijven dan ook onverminderd van kracht, vermeerderd met de verplichting twee weken niet op de training te verschijnen als je thuisgekomen bent uit een land die als oranje gecodeerd is en de nodige voorzichtigheid te betrachten als je in een ander buitenland (code geel) bent geweest.