Bestuursmededelingen

ALV 1 maart 2024

Agenda algemene leden jaarvergadering vrijdag 1 maart 2024
Locatie: Rehoboth
Aanvang: 19.30 uur
 
 
 
 

 1. Opening

 

 1. Notulen

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Jaarverslag penningmeester

 

 1. Vaststellen contributie

 

 1. Begroting 2024

 

 1. a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie (Anita is aftredend)

 1. Trainersverslag
 2. Lief en Leed commissie
 3. Activiteitencommissie
 4. Bestuursverkiezing

            Aftredend en niet herkiesbaar Ab Slagter (voorzitter)
            Aftredend en niet herkiesbaar Gerben Feenstra (secretaris)
            Het bestuur stelt voor om Wiesje Jakobs te kiezen tot nieuw bestuurslid.
            Het bestuur stelt Jesper voor als nieuwe voorzitter
            Het bestuur stelt Andries voor als nieuwe secretaris
            Tegenkandidaten of extra kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter
       

 1.  Rondvraag/ WVTTK

           

 1. Sluiting

 
 
Na de vergadering gaat Janneke Casemier ons meenemen in de wondere wereld van het ultralopen.

Notulen ALV 01-03-2019

Aanwezig 23 personen. MKA: Anita westra, Wiesje Jakobs, Tiny Meywes, Marianne Waterman, René vd Wal, Sjors Slagter.
Opening. Voorzitter opent de vergadering.
Notulen. De notulen van de ALV over het jaar 2017 blijken niet op de site te staan waar dus ook geen op of aanmerkingen over geplaatst kunnen worden. Ze zullen spoedig op de site te vinden zijn.

Nieuwe Covid-stop

In de persco van gisteravond is het sporten in groepen aan banden gelegd. Dit geldt ook voor buitensporten en dus loopgroepen. Sporten mag op anderhalve meter afstand en alleen individueel of met een groepje van maximaal 4 volwassen personen.
Binnen deze regels is het voor onze vereniging onmogelijk om georganiseerde trainingen te geven. Concreet betekent dit dat de trainingen op dinsdag en donderdagavond voorlopig niet doorgaan.
Voor jezelf trainen is nog wel mogelijk, belangrijk om de conditie op peil te houden voor betere tijden. Ook is het binnen deze regels mogelijk om onderling wat af te spreken en samen de polder in te trekken. Maximaal 4 en op anderhalve meter; houdt hier rekening mee, ook als je foto’s van je loopje deelt op social media.
Om enig houvast en structuur te bieden in deze chaotische tijd, komt er volgende week een trainingsschema op de website.
De Rat Race gaat door: de eerstvolgende is een 10 km in het weekend van 24/25 oktober. Voor diegenen die 10 km te ver vinden, is een snelle 5 km ook toegestaan.
Zet ‘m op en blijf gezond!

Tweewekelijkse herstart

Met ingang van 1 september gaan we weer op dinsdag en donderdag trainen.
Donderdag: de training wordt gegeven door Marianne en bestaat uit loopscholing en intervallen. Doordat de omvang per persoon kan verschillen is deze training ook geschikt voor herstarters of wellicht zelfs nieuwe lopers.
Dinsdag: de training wordt gegeven door een assistent trainer (Erik, Jan Hendrik, Richard) en zal bestaan uit een duurloop waarin de trainers variaties, versnellingen of andere creatieve ideeën zullen verwerken. De te lopen afstand is 10 – 12 km. Bekijk voor jezelf of dit voor jou te doen is.
Het trainerscorps is nog niet op volle sterkte, maar de aanwezige trainers zullen hun best doen om de twee trainingen te bezetten.
Deze herstart lijkt me een mooie aanleiding voor leden die we al een tijdje niet gezien hebben om weer te komen trainen. Als je nog lopers kent die nog geen Eemsmondrunners zijn, maar het wellicht leuk vinden om zich bij ons aan te sluiten, neem ze eens mee op een donderdag.
Vanzelfsprekend blijven de Coronaregels onverminderd van kracht!

Nieuws vanuit het bestuur

Rat race:
Komend weekend wordt het volgens de verwachting weer bloedheet. We hebben daarom besloten de 4 mijl loop wederom uit te stellen. We hopen dat het in het laatste weekend van augustus voldoende is afgekoeld. De voorlopige planning is om op zaterdag 29 augustus om 14.00 uur te starten met starten, natuurlijk nog steeds onder voorbehoud…
 
Trainingen:
Half augustus zijn al onze (assistent) trainers terug van hun welverdiende vakantie. We gaan daarna als bestuur zo spoedig mogelijk met de (assistent) trainers in overleg om te bekijken wat de mogelijkheden voor de nabije toekomst zijn. Voorlopig is ons trainersarsenaal nog niet op volle sterkte, maar we gaan bekijken of we in september weer twee keer in de week georganiseerd moe kunnen worden.
 
Corona:
Zij is er nog en waar ze kans ziet steekt ze de kop weer op. De eerder gestelde regels blijven dan ook onverminderd van kracht, vermeerderd met de verplichting twee weken niet op de training te verschijnen als je thuisgekomen bent uit een land die als oranje gecodeerd is en de nodige voorzichtigheid te betrachten als je in een ander buitenland (code geel) bent geweest.

Trainingen deze zomervakantie

In de komende zomervakantie kunnen we door ziekte en vakantie van onze trainers slechts één keer in de week een officiële training aanbieden met begeleiding van een (assistent)trainer. Iedereen is hier welkom, dus geen gesplitste groep meer. We hebben besloten deze op de donderdag te houden, omdat de beschikbaarheid van trainers dan het grootst is. Marianne zorgt voor het trainingsplan. We verzamelen weer als vanouds om 19.00 uur bij de sporthal. Dit zomerrooster start volgende week, dus op donderdag 9 juli. Onze vakantieperiode loopt tot week 34.

Geen ALV door Corona

Beste sportvrienden,

 

Vanavond is er een advies binnengekomen van het NOC-NSF over activiteiten van sportverenigingen. 

Het advies luidt dat alle activiteiten van sportverenigingen, wedstrijden, trainingen tot en met 31 maart worden afgelast (inclusief vergaderingen, bijeenkomsten, overleggen) in verband met het Coronavirus..

Als bestuur hebben we heel kort even overleg gehad en hebben we besloten om de vergadering van morgenavond te verplaatsen naar een later te bepalen datum.

Het is een bijzondere situatie en wij hebben gemeend niet tegen het advies in te moeten gaan.

Better safe than sorry..

Vermoedelijk is dit minder verdrietig dan het aflasten van Rotterdam, Schiermonnikoog e.d.

 

Met sportgroet

 Namens het bestuur

Anneke 

Algemene Leden Vergadering

vrijdag 13 maart 2020

Locatie: kantine voetbalvereniging Heracliden

Aanvang: 20.00 uur 

1.     Opening 

2.     Notulen  

3.     Mededelingen en ingekomen stukken 

4.     Jaarverslag secretaris  

5.     Jaarverslag trainers 

6.     Jaarverslag penningmeester  

7.     Vaststellen contributie 2020 

8.      begroting 2020 

9.     a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie       

10.   BVVE 2020      

11.  Bestuursverkiezing

            Aftredend en herkiesbaar Anneke Krijger (penningmeester)

           Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor aanvang melden bij het bestuur   

 Rondvraag


Na afloop nog een presentatie passend bij de sport